Zakres usług projektowych

plac budowy

 • budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
 • budynki handlowo-usługowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki magazynowe
 • budynki produkcyjne
 • budynki inwentarskie
 • budynki gospodarcze
 • inne obiekty budowlane i inżynierskie
 • rozbudowa i przebudowa powyższych budynków
 • adaptacje projektów typowych
 • opinie techniczne
 • ekspertyzy techniczne
 • świadectwa energetyczne
 • audyty energetyczne
 • charakterystyki energetyczne
 • kosztorysowanie
 • zjazdy z dróg
 • przyłącza wod.-kan.
 • przyłącza energetyczne
 • przyłącza gazowe

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie uwzględniając stopień skomplikowania budynku i jego wielkość oraz oczekiwania inwestora, co do zakresu i formy projektu.

Nasze biuro projektowe współpracuje z:

 • klientami indywidualnymi
 • firmami
 • instytucjami

Pełnimy również funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.